VIVAnews Forums
Welcome to VIVAforum!
If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.


Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 26 July 2011, 18:33
Banned
 
Join Date: Jul 2011
Posts: 698
Thanks: 0
Thanked 21 Times in 17 Posts
exelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top member
Talking Panyandra Kirab Manten


Wus dumugi unggyan ingkang timuju. Ki Suba Manggala gya asung dhumateng putra temanten sarimbit mulya jengkar saking sasana rinengga, jengkaring putra temanten pindhane Sri Narendra lagya cengkrama kalihan ingkang garwa ( lajeng mungel Ketawang Langengita Srinarendra laras pelog pathet barang )
Panjenenganipun para rawuh saha para lenggah, padatan kirabing putra temanten punika dipun rumpaka, wondene rumpaka punika wonten kalih, (1) rumpaka panyandra, (2) rumpaka wedharan, keparenga kula ing mriki ngaturaken rumpaka wedharan, binarung swaraning gangsa kang hambabar ketawang Langengita Srinarendra katingal putra temanten jengkar saking sasana rinengga keparenging sedya marak sowan wonten ngarsanipun para rawuh manjing ing panti busana arsa ngrucat busananing kanarendran badhe hangrasuk busana kasatriyan, sinten ta pinangka pangarsaning lampah inggih winastan suba manggala ingkang ateges suba punika sae, manggala punika dados pangarsa ingkang sae, mila mboten mokal lamun ta kadang . Piniji pinangka pangarsaning lampah ingkang mengku werdi asung pralampita dhateng putra temanten sekalian engeta dhumateng Gusti ingkang akarya loka, mila jejering manggala suba naming setunggal, sinamunging lampah kisuba manggala, talang pati inggih satriya kembar pimilih taruna kang bagus warnane kembar busanane mengku prlampita dhumateng putra temanten tansaha kembar pakartine, kembar cipta, rasa lan karsane, menggah werdinipun satriya prlampita mugi sri atmaja temanten sageta hanglenggahi jejering satriya tama ingkang winengku tri prakawis :
1.ora golek seneng nanging kudu bisa gawe senenging liyan.
2.ora golek marem nanging kudu bisa gawe mareming liyan.
3.ora golek jeneng nanging kudu bisa njunjung asmaning liyan, inggih tiyang ingkang sampun saget nindakaken tri prakawis punika sanget pikantuk sesebatan satriya tama ingkang abudi luhur, punika pangajabing putra temanten.
Sinambunging wuri tindakira satriya kembar lah punika ta warnanira ingkang winastan patah sakembaran ingkang dumadi saking Kenya alit-alit ingkang ayu-ayu warnane edipeni busanane, asung prlampita dhumateng putra temanten pinangka :
P anutan
A mrih temanten sekalian
T ansah bisoa
A sih, asah, asuh ingkang sarta
H ayu, hayom, hangayemi.
Ingkang lumaksana sawingkingipun patah skembaran lan punika ta pinangka punjering cinarita inggih sekaring pawiwahan, tindake putra temanten sekalian ingkang kinanthi panjenenganipun Ibu .. saha Ibu . Anggenya lumaksana tansah kekanthen asta bebasan renggang gula kumepyur pulut datan benggang Sarema, sapecak mangu satindak kendel ing sedya among meminta nugrahaning Gusti ingkang sarta nyuwun dhumateng para rawuh mugi anggenya netebi darmaning gesang ngancik ing alam madya ingkang linantaran hanambut sih sutresna susila hakrami tansah pinaringan rahayu nir hing sambe kala, ingkang lumaksana salajur sisih jajar kalih sawingkingipun putra temanten nuninggih pethanipun putrid dhomas, menawi wonten hing Ngayogyakarta winastan pager hayu, menawi wonten Surakarta winastan Dhomas, dho kalih emas punika kawan atus, jangkep wolung atus mengku prlampita dhumateng putra temanten bisoa hanetebi hasta karya hasta brata karyaning bebrayan agung, wekdal punika putrid ingkang pindha dhomas naming nemen ingkang nderekaken jengkaring putra temanten ingkang ateges nemtokaken jumbuh ing raos sejati kang tumanduk dhumateng putra temnaten hingkang ginebeng nem prekawis inggih punika :
1.wahyaning raos hasmara nadha inggih sengseming pangucap
2.wahyaning raos hasmara mala inggih sengseming manah
3.wahyaning raos hasmara tura inggih sengseming sih
4.wahyaning raos hasmara gama inggih sengseming saresmi
5.wahyaning raos hasmara turida inggih sengseming kaprihatosan
6.wahyaning raos hasmara tantra inggih sengseming turun
Sawingkingipun putrid kang apindha dhomas, para kadang wredha ingkang sami sarimbit kalihan garwa esthining manah among jurung puji hastuti puja hastawa mugi putra temanten anggenipun mangun bebrayan enggal tansah pinarengan karahajan ing jana loka prapteng loka baka.
Ingkang lumaksana sawingkingipun sri penganten sekalian ingkang rama saha ibu pinangka jejering pethiting lampah ingkag ing ngarsa asung tuladha ing madya mangun karsa ing wuri handayani rumaos bombing birawaning manah ingkag rama saha ibu ngawuningani putra temanten sekalian ingkang ginarubyug para kadang wandawa saha sineksen sanggyaning para rawuh, mugi anggenya netebi wajibing gesang lantaran nambut sih sutresna susilaning akrami tansa manggiha raharja mulya. Wus dhungkap unggyan ingkang tinuju sang suba manggala gya sung sasmita dhateng putra temanten mulya manjing ing sasana busana ngrucat busana kanarendran hangrasuk busana kasatriyan.
Para rawuh saha para lenggah makaten menggah anggen kul;a ngaturaken rumpaka wedharan kirabing putra temanten, pangalembana miwah panyaruwe kasumanggakaken dhumateng para rawuh saha para lenggah nuwun.

Sumber
Reply With Quote
  #2  
Old 26 July 2011, 18:37
widom518's Avatar
Senior Member
 
Join Date: Dec 2010
Location: indonesia, jakarta
Posts: 930
Thanks: 5
Thanked 7 Times in 4 Posts
widom518 super top memberwidom518 super top memberwidom518 super top memberwidom518 super top memberwidom518 super top memberwidom518 super top memberwidom518 super top memberwidom518 super top memberwidom518 super top memberwidom518 super top memberwidom518 super top member
Default

pake bahasa indonesia gan...
__________________
1GOD
2LOVE
3Free
Reply With Quote
  #3  
Old 26 July 2011, 18:37
idgscool's Avatar
Platinum Member
 
Join Date: Jan 2011
Location: www.fotoartis.biz
Posts: 15,902
Thanks: 5
Thanked 349 Times in 264 Posts
idgscool super top memberidgscool super top memberidgscool super top memberidgscool super top memberidgscool super top memberidgscool super top memberidgscool super top memberidgscool super top memberidgscool super top memberidgscool super top memberidgscool super top member
Default

Artiin lah gan ane kaga ngerti
Reply With Quote
  #4  
Old 26 July 2011, 18:38
army.fice's Avatar
Silver Member
 
Join Date: Mar 2011
Posts: 2,470
Thanks: 1
Thanked 6 Times in 5 Posts
army.fice super top memberarmy.fice super top memberarmy.fice super top memberarmy.fice super top memberarmy.fice super top memberarmy.fice super top memberarmy.fice super top memberarmy.fice super top memberarmy.fice super top memberarmy.fice super top memberarmy.fice super top member
Default

kamsudnya apa ini gan????
__________________
Reply With Quote
  #5  
Old 26 July 2011, 18:42
Banned
 
Join Date: Jul 2011
Posts: 698
Thanks: 0
Thanked 21 Times in 17 Posts
exelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top member
Default

Quote:
Originally Posted by idgscool View Post
Artiin lah gan ane kaga ngerti
di translate gan....
Reply With Quote
  #6  
Old 26 July 2011, 18:46
rudie's Avatar
Junior Member
 
Join Date: Dec 2010
Location: Bandar Lampung
Posts: 98
Thanks: 2
Thanked 2 Times in 2 Posts
rudie super top memberrudie super top memberrudie super top memberrudie super top memberrudie super top memberrudie super top memberrudie super top memberrudie super top memberrudie super top memberrudie super top memberrudie super top member
Default

walah opo iki
__________________
Memulai hari dengan Vivaforum
Reply With Quote
  #7  
Old 26 July 2011, 19:05
palingseru's Avatar
Silver Member
 
Join Date: Jun 2011
Location: sebrang jalan
Posts: 2,631
Thanks: 17
Thanked 40 Times in 36 Posts
palingseru super top memberpalingseru super top memberpalingseru super top memberpalingseru super top memberpalingseru super top memberpalingseru super top memberpalingseru super top memberpalingseru super top memberpalingseru super top memberpalingseru super top memberpalingseru super top member
Default

Quote:
Originally Posted by exelrozeinfo View Post
di translate gan....
mngnya ada apa translet bahasa jawa
Reply With Quote
  #8  
Old 26 July 2011, 19:12
Banned
 
Join Date: Jul 2011
Posts: 698
Thanks: 0
Thanked 21 Times in 17 Posts
exelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top memberexelrozeinfo super top member
Default

Quote:
Originally Posted by palingseru View Post
mngnya ada apa translet bahasa jawa
ada gan, coba tanya mbah google...
Reply With Quote
  #9  
Old 26 July 2011, 19:15
gleee's Avatar
Gold Member
 
Join Date: Feb 2011
Posts: 4,378
Thanks: 9
Thanked 242 Times in 194 Posts
gleee super top membergleee super top membergleee super top membergleee super top membergleee super top membergleee super top membergleee super top membergleee super top membergleee super top membergleee super top membergleee super top member
Default

Bahasa dari planet mana yaaa, aq kok gak ngerti too,, piye karepe wong iki
__________________
Editing Photo Photo Editor Online KHUSUS DEWASA 18+
Reply With Quote
  #10  
Old 26 July 2011, 19:39
skyblue's Avatar
Silver Member
 
Join Date: Jun 2011
Posts: 3,746
Thanks: 0
Thanked 17 Times in 9 Posts
skyblue super top memberskyblue super top memberskyblue super top memberskyblue super top memberskyblue super top memberskyblue super top memberskyblue super top memberskyblue super top memberskyblue super top memberskyblue super top memberskyblue super top member
:getokk:

kasihan banget......................
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are OnAll times are GMT +7. The time now is 07:20.